logo

top Sök Höga Kusten Skags Udde Ljungandalen Ådalen Sundsvall Timrå

preludiet Filmen Y-landspreludiet
rubrik
Vildmark, eller om du vill, områden där du kan vistas
på vildmarkens villkor. Här finns områden som nästan
aldrig beträds av människor, alltså platser där djurlivet och
skogen fått vara orörd under lång, lång tid. Området
Y-Landet har tex. en rad av skyddade naturreservat som
är tillrättalagda för att lätt hitta och besöka dessa områden.
Länstyrelsen i Västernorrlands Län har ett informativt
material att tillgå som berättar allt du behöver känna till
om vilka regler som gäller vid ditt besök i reservaten.
Andra områden som ända har karaktären av genuin
vildmark finns lite här och var i Y-Landet och som jag har
valt att lyfta fram som rekreationsområden för den som
inte är beredd att fullt ut vistas i naturen, som att i flera
dagar vandra i väglöst land med kompassen i sin hand
hela tiden. Du vill kunna åka därifrån när du vill. Ett
sådant område är Lögdö Vildmark. Nedan hittar du
några av alla de spännande naturreservaten.
 
temastripe

För generationer sedan startade jag Jonny Cutz orkester. Sedan dess har mycket hänt.
Mitt musicerande har fått en annan mening och mitt bildskapande har tillkommit. Dessa två
tillsammans skapar en helhet som tränger djupt ner i våra sinnen. Det är denna upplevelse
jag försöker förmedla med min musik och mina filmer/bildspel från scenen idag.
Det är dags nu att vända blad och bjuda er på något alldeles extra.
generation-ago

left Studio Joox AB Årstiderna Vildmarken Växterna Människorna wifstavarf.com