logo

top Sök Höga Kusten Skags Udde Ljungandalen Ådalen Sundsvall Timrå

preludiet Filmen Y-landspreludiet
rubrik
Att vistas i Y-Landet under månaderna maj - juni, är som
att bege sig in i en prunkande trädgård med sällsynt
många rariteter av växter som bara finns här. Området
visades vara intressant även för Carl Von Linné, när han
på sin resa till norra Sverige ville kartlägga växterna.
Intresset för den botaniska mångfalden fick också
trollmålaren Rolf Lidberg att ägna en stor del av sitt
konstnärsskap åt att kartlägga områdets flora som han
med stor omsorg målade och vårdade intill sin död.
Med ett besök i Trollbyn och Trollska Galleriet kan många
av hans arbeteten med växter av de sällsynta arterna
studeras. Välj Indalsleden här bredvid så finns mer
information om Indalledens sträckning och platser.
Nedan finns några av de mest intressanta lokalerna
som du under vissa tider i verkligheten kan få uppleva
några av de sällsynta blommorna på plats..
 
temastripe

För generationer sedan startade jag Jonny Cutz orkester. Sedan dess har mycket hänt.
Mitt musicerande har fått en annan mening och mitt bildskapande har tillkommit. Dessa två
tillsammans skapar en helhet som tränger djupt ner i våra sinnen. Det är denna upplevelse
jag försöker förmedla med min musik och mina filmer/bildspel från scenen idag.
Det är dags nu att vända blad och bjuda er på något alldeles extra.
generation-ago

left Studio Joox AB Årstiderna Vildmarken Växterna Människorna wifstavarf.com