logo

top Sök Höga Kusten Skags Udde Ljungandalen Ådalen Sundsvall Timrå

preludiet Filmen Y-landspreludiet
rubrik
Ylandet har sedan urminnes tider varit skådeplatsen för de
stora och osannolika händelserna. Vi har på något sätt varit
utelämnade till Gudarnas vrede och försyn. Lägg därtill de
osannolika kontrasterna mellan Y-landets musiska
landskapsbilder. Ja, då har vi en situation som egentligen
inte är en genuin och samlad bild, såsom konstnären
Bengt Lindström själv försökte berätta för oss. Han menade
att allt en gång var sammanblandat i ett kaos där så
småningom människorna lärde sig leva sida vid sida, trots
enorma skillnader mellan platser, kulturer och geologiska
förutsättningar. Ur denna mångfald är det på något sätt en
logisk följd att myter, sägner, hot och samförstånd har vuxit
sig starka, vilket har färgat människornas vilja och stolta tro
på sig själva. Människorna i Y-Landet är gästvänliga och
givmilda till sin läggning. Den politiska bilden har under
många hundra år varit en kamp för rättvisa åt folket där
starka män inte sällan från andra länder med järnhand
har styrt, på gott och ont.
 
temastripe

För generationer sedan startade jag Jonny Cutz orkester. Sedan dess har mycket hänt.
Mitt musicerande har fått en annan mening och mitt bildskapande har tillkommit. Dessa två
tillsammans skapar en helhet som tränger djupt ner i våra sinnen. Det är denna upplevelse
jag försöker förmedla med min musik och mina filmer/bildspel från scenen idag.
Det är dags nu att vända blad och bjuda er på något alldeles extra.
generation-ago

left Studio Joox AB Årstiderna Vildmarken Växterna Människorna wifstavarf.com