logo

top Sök Höga Kusten Skags Udde Ljungandalen Ådalen Sundsvall Timrå

preludiet Filmen Y-landspreludiet
Insikt

Först se - sedan iakta - och till sist inse...


Tanken är svindlande - människan är den sämst rustade varelsen på jorden när vi föds.
Vi måste lära oss allt, även förmågan att se! Först avbildar vi det vi ser utan att riktigt iakta
de speciella detaljer som bygger något större, något som vi sett men sällan förstår
bakgrunden till och varför det egentligen existerar och framför allt - vad är det som fått
mitt öga att attraheras - att vilja försöka förstå? Svaret, eller sanningen kommer nog
alltid att vara i det fördolda och olika för varje individ. Det universiella påverkar oss olika
och därför finns också den oändliga och fantastiska möjligheten att se det unika
i varje situation, solstänk, molnfigurer eller den mänskliga formen i en klippa, allt tolkat
från våra sinnen - vårt sökande efter fulländning.
Till sist, lusten att skapa finns hos varje människa men få når sällan fram dit,
därför att vi inte lärt oss konsten att, se - iakta och sedan inse, något av det allra
djupaste av oss själva, det vackra, sköna, det oförglömliga ögonblicket som tar oss
ut i det universiella. Först då, har vi också förstått meningen med skapelsens mystik.

X-art
  oga-nasa-mun
temastripe

För generationer sedan startade jag Jonny Cutz orkester. Sedan dess har mycket hänt.
Mitt musicerande har fått en annan mening och mitt bildskapande har tillkommit. Dessa två
tillsammans skapar en helhet som tränger djupt ner i våra sinnen. Det är denna upplevelse
jag försöker förmedla med min musik och mina filmer/bildspel från scenen idag.
Det är dags nu att vända blad och bjuda er på något alldeles extra.
generation-ago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

left Studio Joox AB Årstiderna Vildmarken Växterna Människorna wifstavarf.com