logo

top Sök Höga Kusten Skags Udde Ljungandalen Ådalen Sundsvall Timrå

preludiet Filmen Y-landspreludiet
Ådalen -en kulturbygd med historisk tyngd, är vad
Ådalingarna själva säger och de har nog rätt i denna
beskrivning. Dalgången som har sin början i staden
Härnösand ute vid havsbandet, har sedan många hundra
år levererat dramatik och händelser man sällan skådat.
Utmed Ådalen har det målats, spelats, bränts häxor,
arbetaruppror med dödlig utgång, ja, listan skulle kunna
göras ännu längre. Men Ådalen är också en vacker
dalgång som man kanske bäst åtnjuter från båten
M/S Ådalen lll, när du intar en god middag och blickar
ut över Ångermanälvens vatten som alltid varit och
fortfarande är livsnerven allt kretsar kring. Broarna
som med sina spann förenar folken mellan norr
och söder, är ett tecken på konstnärlig vilja att skapa
något som smälter in i Ådalens sköna landskap.
 
Turistinformation
naturum-logo
Höga Kusten
Upplev världsarvet
www.naturumhogakusten.se
temastripe

För generationer sedan startade jag Jonny Cutz orkester. Sedan dess har mycket hänt.
Mitt musicerande har fått en annan mening och mitt bildskapande har tillkommit. Dessa två
tillsammans skapar en helhet som tränger djupt ner i våra sinnen. Det är denna upplevelse
jag försöker förmedla med min musik och mina filmer/bildspel från scenen idag.
Det är dags nu att vända blad och bjuda er på något alldeles extra.
generation-ago

left Studio Joox AB Årstiderna Vildmarken Växterna Människorna wifstavarf.com